Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Cách trỏ tên miền từ tên miền bizweb về tên miền riêng

Để sử dụng tên miền riêng, bạn làm theo các bước hướng dẫn trong video hướng dẫn dưới đây:

Khi đăng ký dùng thử website bạn sẽ được sở hữu website dưới dạng tên miền con (sub domain), ví dụ như http://abc.bizwebvietnam.net. Nếu bạn có tên miền riêng, bạn có thể cấu hình trỏ tên miền về Bizweb và website sẽ chạy trên tên miền riêng này. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tên miền, Bizweb có dịch vụ đăng ký tên miền đi kèm cho tất cả các khách hàng.

1. Cấu hình trỏ tên miền về địa chỉ IP 210.245.8.133:

- Bạn cần chỉnh sửa bản ghi A (Address Record) để xác định địa chỉ IP của Bizweb (210.245.8.133)

- Để làm điều này hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn từ đơn vị cung cấp tên miền và thiết lập bản ghi A.

2. Cấu hình chọn tên miền chính:

  • Bước 1: Truy cập vào phần quản trị shop Bizweb của bạn Cấu hình >> Tên miền

Online domains

  • Bước 2: Trong danh mục Quản lý tên miền, lựa chọn tên miền làm tên miền chính.

Unredirected domain

  • Bước 3: Trong hộp thoại hiện lên, lựa chọn tên miền trở thành tên miền chính trong menu thả xuống.

Domains select primary domain

  • Bước 4: Tích chọn Chuyển hướng tất cả truy cập vào tên miền này để điều hướng tất cả truy cập từ các tên miền khác đến tên miền chính.

Select redirect

  • Bước 5: Click nút Lưu để lưu thông tin thay đổi.

Chọn tên miền chính

Website của bạn sẽ hiển thị đến khách hàng với tên miền chính mà bạn đã chọn.

Hơn 33,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá