Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu

Trang chủ trang quản trị là nơi quản lý các thông tin và hoạt động chính trên website. Tại đây bạn có thể sử dụng các tính năng sẵn có để chỉnh sửa giao diện, nội dung hiển thị cũng như tích hợp các công cụ hỗ trợ trên website bán hàng của mình.

Giới thiệu trang cửa hàng của tôi

Trang chủ là điểm bắt đầu cho các hoạt động của bạn với shop Bizweb. Đây là nơi hiển thị các thông tin chính trên toàn bộ shop Bizweb của bạn, bao gồm các thống kê số liệu và nhật ký hoạt động. Từ đây, bạn có thể:

Lượt truy cập

Trang chủ cung cấp các số liệu thống kê về lượt truy cập và lượt xem shop Bizweb của bạn trong khoảng thời gian 16 ngày gần đây.

Chi tiết đơn hàng

Trang chủ cũng hiển thị các số liệu thống kê về shop Bizweb của bạn dựa trên trạng thái các đơn hàng.

Nhật ký hoạt động

Nhìn vào đây, bạn có thể thấy 10 hoạt động gần nhất vừa diễn ra trong phần quản trị shop Bizweb của bạn với thông tin chi tiết về tên người dùng, hành động cụ thể và thời gian thực hiện.

Hơn 33,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá