Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu trang giao diện

Giao diện của một cửa hàng Bizweb quản lý tất cả các hạng mục liên quan đến hình thức trực quan hiển thị trên website của bạn. Bạn có thể quản lý giao diện từ trang Giao diện trong trang quản trị Bizweb.

Tại Kho giao diện của Bizweb, chúng tôi có rất nhiều giao diện miễn phí để bạn lựa chọn. Bạn có thể gõ từ khóa tìm kiếm giao diện trên thanh tìm kiếm, xem các giao diện theo ngành hàng hoặc tính năng. Click vào một giao diện bất kỳ để tìm hiểu thêm về giao diện đó.

Giới thiệu trang giao diện

Từ trang Giao diện, bạn có thể:

Hơn 23,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá