Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu

Mỗi sản phẩm là một mặt hàng riêng lẻ dùng để bán trên shop Bizweb. Sản phẩm có thể là hàng hóa vật chất được vận chuyển đến cho khách hàng của bạn hay các gói dịch vụ. 

Đăng sản phẩm là một trong những bước đầu tiên để tạo dựng shop Bizweb của bạn.

Giới thiệu trang sản phẩm
Thêm sản phẩm Sử dụng phần quản trị shop Bizweb để thêm sản phẩm.
Quản lý sản phẩm Thiết lập hình ảnh cho các phiên bản sản phẩm hoặc đặt giá khuyến mãi

 

Hơn 33,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá