Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu

Khi khách hàng đặt hàng trên website thì sẽ có một đơn hàng mới được tạo ra, khi đó:

  • Bạn sẽ nhận được thông báo có đơn hàng mới qua email
  • Tại trang quản lý Đơn hàng, các đơn hàng mới sẽ hiển ngay trên đầu trang
  • Đơn hàng sẽ được xử lý như bạn đã thiết lập trong cấu hình thanh toán và cấu hình vận chuyển

Tại mục quản lý đơn hàng bạn có thể:

Lưu

Hơn 33,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá