Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu trang cấu hình chung

Admin → Cấu hình

Trang Cấu hình chung trong phần quản trị website là nơi bạn có thể thiết lập các thông tin cơ bản về website như tiêu đề ,mô tả về website, các thông tin liên hệ của shop, cài đặt email quản trị.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng trang cấu hình để cài đặt múi giờ, thay đổi cấu hình tiền tệ, thay đổi định dạng các mã đơn hàng trên website, cùng với đó là cài đặt trạng thái website hoạt động hoặc nâng cấp mà bạn mong muốn trong quá trình sử dụng.

Giới thiệu trang cấu hình chung

Hơn 33,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá