Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu trang quản lý file

Admin → Nội dung  → File

Trong trang quản trị Bizweb, mục Quản lý file là nơi bạn có thể lưu trữ các file ảnh của cửa hàng mà mình đã tải lên. Bạn có thể tải file hình ảnh với định dạng như .jpg, .gif, .png.

Các file ảnh này có thể dùng để chèn vào phần mô tả sản phẩm, mô tả danh mục sản phẩm, các trang nội dung hoặc bài đăng Blog.

Giới thiệu trang quản lý file

Tại trang Quản lý file bạn có thể:

Hơn 33,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá