Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Làm sao để đăng nhập vào quản trị web khi đăng ký dùng thử xong?

Để đăng nhập vào quản trị website, các bạn nhập tên website vừa khởi tạo lên trình duyệt và /admin sau đường link. Ví dụ: https://coffecake.bizwebvietnam.net/admin => Ấn Enter để truy cập vào trang đăng nhập quản trị. 

Tại đây các bạn nhập Địa chỉ emailMật khẩu: 

 Làm sao để đăng nhập vào quản trị web khi đăng ký dùng thử xong?

Sau đó click vào nút Đăng nhập => Như vậy là bạn đã truy cập thành công trang quản trị Bizweb rồi:

 Làm sao để đăng nhập vào quản trị web khi đăng ký dùng thử xong?

Hơn 27,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá