Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Làm thế nào để website của tôi chạy trên tên miền riêng?

Khi đăng ký dùng thử website bạn sẽ được sở hữu website dưới dạng tên miền con (sub domain), ví dụ như http://abc.bizwebvietnam.net. Nếu bạn có tên miền riêng, bạn có thể cấu hình trỏ về Bizweb và website sẽ chạy trên tên miền riêng này. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tên miền, Bizweb có dịch vụ đăng ký tên miền đi kèm cho tất cả các khách hàng.

Để sử dụng tên miền riêng, bạn chỉ cần thực hiện 2 thao tác:

  1. Cấu hình trỏ tên miền về địa chỉ IP 210.245.8.133
  2. Truy cập vào phần quản trị shop Bizweb của bạn, vào phần Tên miền >> Thêm tên miền >> Dùng làm tên miền chính. Tìm hiểu thêm về quản lý tên miền tại đây.

Hơn 27,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá