Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Làm thế nào để website của tôi chạy trên tên miền riêng?

Khi đăng ký dùng thử website bạn sẽ được sở hữu website dưới dạng tên miền con (sub domain), ví dụ như http://abc.bizwebvietnam.net. Nếu bạn có tên miền riêng, bạn có thể cấu hình trỏ về Bizweb và website sẽ chạy trên tên miền riêng này. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tên miền, Bizweb có dịch vụ đăng ký tên miền đi kèm cho tất cả các khách hàng.

Để sử dụng tên miền riêng, bạn chỉ cần thực hiện 2 thao tác:

  1. Cấu hình trỏ tên miền về địa chỉ IP 210.245.8.133
  2. Truy cập vào phần quản trị website Bizweb của bạn, vào phần Cấu hình >> Tên miền >> Thêm tên miền >> Lưu
    Làm thế nào để website của tôi chạy trên tên miền riêng?
  3. Cấu hình tên miền chính >> Điền tên miền riêng của bạn vào đây >> Tick vào checkbox "Chuyển hướng tất cả các truy cập vào tên miền này" >> Lưu. Tìm hiểu thêm về quản lý tên miền tại đây.
Làm thế nào để website của tôi chạy trên tên miền riêng?

Hơn 30,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá