Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Thêm mới một bài viết vào blog

Khi bạn tạo website lần đầu tiên thì mặc định website của bạn sẽ được tích hợp trang Blog liên kết và hiển thị trên website. Bạn có thể thay đổi tên của Blog và đăng bài viết đầu tiên cho website. Video dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách thêm mới 1 bài viết trong Blog:

Thêm bài mới vào blog

Để thêm bài viết mới vào blog của bạn:

  • Bước 1: Truy cập trang quản trị, click vào Website và chọn Blog
Thêm mới một bài viết vào blog
  • Bước 2: Tại trang Blog, click vào nút Thêm mới.
Thêm mới một bài viết vào blog
  • Bước 3: Tại trang Đăng bài bài viết mới:

- Nhập tiêu đềnội dung của bài viết

- Tác giả: Chọn tên tác giả trong menu thả xuống.

- Danh mục: Chọn danh mục để hiển thị bài viết

Thêm mới một bài viết vào blog

- Thêm ảnh đại diện cho bài viết:  Click nút Upload ảnh và chọn ảnh để tải lên.

Thêm mới một bài viết vào blog

- Thiết lập Tối ưu SEO cho bài viết

Thêm mới một bài viết vào blog
  • Bước 4:  Chèn ảnh vào nội dung bài viết: Tại phần Nội dung bài viết, đặt con trỏ để lựa chọn vị trí chèn ảnh. Sau đó, click vào biểu tượng hình ảnh trên thanh menu của bài viết.
Thêm mới một bài viết vào blog

Trong bảng hiện ra bạn có thể chọn ảnh từ các tab Sản phẩm / File / Đường dẫn ảnh / Tải lên, sau đó click Đồng ý.

Thêm mới một bài viết vào blog
  • Bước 5:  Tại trường Tags, bạn nhập các từ khóa để phân loại bài viết cũng như nhập các từ khóa liên quan đến bài viết có khả năng tìm kiếm cao để bài viết của bạn dễ dàng hiển thị trong công cụ tìm kiếm của Google hoặc công cụ tìm kiếm khác. Mỗi tag cách nhau bằng một dấu phẩy ( , ) .
Thêm mới một bài viết vào blog
  • Bước 6: Tại trường Trạng thái, chọn Hiển thị/ Ẩn hoặc Đặt lịch hiển thị nếu bạn chưa muốn bài viết hiển thị vào thời điểm này.
Thêm mới một bài viết vào blog
  • Bước 7: Click nút Lưu để thêm bài viết

Sử dụng tên tác giả cho bài viết khác nhau

Theo mặc định, tên tài khoản truy cập website quản trị của bạn sẽ được lấy làm tên tác giả bài viết trên Blog. Nếu bạn không muốn sử dụng tên mình làm tác giả các bài viết, bạn có thể đăng nhập bằng các tài khoản khác để viết bài cho Blog.

Lưu

Lưu

Lưu

Hơn 33,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá