Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Thêm mới liên kết

Để thêm một liên kết mới vào thanh menu chính trên đầu trang, bạn thao tác theo các bước như sau:

 • Bước 1: Tại trang quản trị Bizweb, click vào Website và chọn Menu
Thêm mới liên kết
 • Bước 2: Trong trang Menu, click vào Sửa menu ở menu mà bạn muốn thêm liên kết
Thêm mới liên kết
 • Bước 3: Tại đây, bạn sẽ thấy phần Liên kết, tiếp tục bấm vào Thêm liên kết
Thêm mới liên kết
 • Bước 4: Nhập tên cho liên kết vào trường Tên liên kết và lựa chọn trang đích trong trường Liên kết tới.

Thêm mới liên kết

  • Trang chủ: link đến trang chủ của website
  • Danh mục sản phẩm: link đến một danh mục sản phẩm
  • Sản phẩm: link đến một sản phẩm
  • Tất cả sản phẩm: link đến tất cả sản phẩm
  • Trang tĩnh: link đến một trang tĩnh
  • Blog: link đến trang blog của website
  • Trang tìm kiếm: link đến trang tìm kiếm của website
  • Địa chỉ web: link đến địa chỉ web của cửa hàng hoặc bên ngoài cửa hàng
 • Bước 5: Click vào nút Lưu.

Lưu ý

Bạn có thể sắp xếp lại các link trong danh sách Menu bằng cách click và di chuyển dấu di chuyển tại phía bên trái của Tên liên kết. Tìm hiểu thêm


Lưu

Lưu

Lưu

Hơn 33,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá