Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tôi có được dùng thử miễn phí 15 ngày không?

Tất cả khách hàng khi đăng ký dùng thử đều được sử dụng hoàn toàn miễn phí trong vòng 15 ngày. Website có đầy đủ các tính năng như khi sử dụng thật. (Lưu ý: Tính năng thêm tên miền không áp dụng cho website đang dùng thử).

Bạn có thể:

• Truy cập vào trang quản trị để thay đổi thông tin, đăng sản phẩm, tin tức,...

• Sử dụng các mẫu giao diện miễn phí có trong Kho giao diện của Bizweb.

• Sử dụng các ứng dụng miễn phí trong Kho ứng dụng và dùng thử 15 ngày với ứng dụng tính phí.

Hơn 33,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá