Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tôi có thể nâng cấp gói dịch vụ khi đang sử dụng dịch vụ không?

Trong thời gian sử dụng website, đáp ứng theo nhu cầu cần thiết Quý khách hoàn toàn có thể nâng cấp lên gói dịch vụ cao hơn trong bất kỳ thời gian nào, không áp dụng nâng cấp với các gói dịch vụ ngang bằng hoặc thấp hơn. (Chi tiết bảng giá gói dịch vụ website Bizweb)

Khi nâng cấp gói dịch vụ, Quý khách hàng sẽ thanh toán cho Bizweb chi phí nâng cấp theo công thức quy đổi mà Bizweb sẽ gửi thông tin cụ thể đến Quý khách theo từng trường hợp tương ứng với thời điểm Quý khách nâng cấp.

Hơn 33,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá