Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tôi phải trải chi phí gì và kỳ hạn thanh toán ra sao?

Khi thiết kế website bán hàng ở Bizweb, các bạn sẽ không mất phí thiết kế, mà chỉ mất chi phí duy trì website, trong chi phí này cũng đã bao gồm chi phí hosting.

Chi phí sẽ được thanh toán tối thiểu là 1 năm tương ứng với các gói dịch vụ khác nhau.

Từ ngày 01/03/2017, Bizweb áp dụng mức phí đối với các gói dịch vụ như sau:

Gói eBronze: Gói eBronze 230.000 VNĐ/1 tháng, 1 năm chi phí là 2.760.000 VNĐ/1 năm, nếu sử dụng 2 năm chiết khấu 10% sẽ còn 4.968.000 VNĐ/2 năm.

Gói eGold: Gói eGold 299.000 VNĐ/1 tháng, 1 năm chi phí là 3.588.000 VNĐ/1 năm, nếu sử dụng 2 năm chiết khấu 20% còn 5.738.000 VNĐ/2 năm.

Gói eDiamond: Gói eDiamond 399.000 VNĐ/1 tháng, 1 năm chi phí là 4.788.000 VNĐ/1 năm, nếu sử dụng 2 năm chiết khấu 15% còn 8.138.000 VNĐ/2 năm.

Gói Advanced: Gói Advanced 599.000 VNĐ/1 tháng, 1 năm chi phí là 7.188.000 VNĐ/1 năm, nếu sử dụng 2 năm chiết khấu 33% còn 9.630.000 VNĐ/2 năm.

Hết thời gian sử dụng website, Quý khách sẽ cần gia hạn dịch vụ. Chiết khấu gia hạn sẽ cao hơn khi Quý khách gia hạn trước 2 tháng theo bảng giá chiết khấu gia hạn trước 2 tháng bên dưới:

 

eBronze

eGold

eDiamond

Advanced

Gia hạn 1 năm

7%

7%

7%

7%

Gia hạn 2 năm

18%

35%

25%

43%

Gia hạn 3 năm

20%

37%

27%

45%

Gia hạn trên 3 năm

22%

40%

30%

47%

Hơn 33,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá