Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tôi phải trải chi phí gì và kỳ hạn thanh toán ra sao?

Khi thiết kế website bán hàng ở Bizweb, các bạn sẽ không mất phí thiết kế, mà chỉ mất chi phí duy trì website, trong chi phí này cũng đã bao gồm chi phí hosting.

Chi phí sẽ được thanh toán theo thời gian sử dụng tương ứng với các gói dịch vụ khác nhau.

Từ ngày 02/11/2015, Bizweb áp dụng mức phí đối với các gói dịch vụ như sau:

Gói eBronze: mức phí là 3.200.000đ với thời gian sử dụng 1 năm.

Gói eGold: mức phí 5.760.000đ với thời gian sử dụng 2 năm và được tặng thêm 9 tháng.

Gói ePlatinum: mức phí 9.900.000đ với thời gian sử dụng 3 năm và được tặng thêm 18 tháng.

Gói eDiamond: mức phí 11.990.000đ với thời gian sử dụng 5 năm và được tặng thêm 24 tháng.

Hơn 27,000 doanh nghiệp và chủ shop đang bán hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá